คำถวายพระพรที่ 105
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พ.อ.อนุวัตร เหลืองวิลัย
คำถวายพระพรที่ 106
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พ.ต.ยุทธนา สุนทรมณี
คำถวายพระพรที่ 107
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พ.ต.จำเนียร สุพิมล
คำถวายพระพรที่ 108
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พ.ต.จินดา แก้วรักษ์
คำถวายพระพรที่ 109
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พ.ต.โชคดี อัมพรดิษฐ์
คำถวายพระพรที่ 110
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ร.อ.สัมพันธ์ สนทอง
คำถวายพระพรที่ 111
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ร.ท.สมเกียรติ ตองอ่อน
คำถวายพระพรที่ 112
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ร.ท.สุมล ศรีคำ
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 .....หน้าสุดท้าย