คำถวายพระพรที่ 34
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
คำถวายพระพรที่ 35
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
sCRIPTPER
คำถวายพระพรที่ 36
พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เด็กดี
คำถวายพระพรที่ 37
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางสาวราตรี ดวงแสง
คำถวายพระพรที่ 38
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ผู้บริหารและพนักงาน บุญลาภฟาร์ม
คำถวายพระพรที่ 40
ผมรักในหลวงครับ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
คนไทยรักในหลวง
คำถวายพระพรที่ 41
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เกียรติรัตน์ จินดามณี thaiseopromoteweb.com
คำถวายพระพรที่ 42
ขอพระทรงสุขเกษมต์สำราญ ทรงมีพลามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของประชนชาวไทยสืบต่อไป พระเจ้าข้า
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัว สมนึก
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 .....หน้าสุดท้าย