คำถวายพระพรที่ 44
ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เครือ UN Group
คำถวายพระพรที่ 45
ครบรอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม ปี พ.ศ.นี้ ขอให้ท่านจงมีสุขภาพแข็งแรง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ณัฐพล ต๊ะติ๊บ
คำถวายพระพรที่ 46
ผมรักในหลวงครับ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คนไทยรักในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัว คราลัด
คำถวายพระพรที่ 47
ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ISMeZ
คำถวายพระพรที่ 48
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Thisisqwe
คำถวายพระพรที่ 49
ขอให้พระองค์ จงทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัว มาลีรมย์5
คำถวายพระพรที่ 50
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
kookka
คำถวายพระพรที่ 51
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ธีระพงษ์
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .....หน้าสุดท้าย