คำถวายพระพรที่ 52
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัวตันติรัตนพงศ์
คำถวายพระพรที่ 53
อนุโมทนาในบุญและกุศลที่พระองค์ ทรงกระทำด้วยครับ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
สุนทร จันทะแจ่ม
คำถวายพระพรที่ 54
รักในหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
สิง
คำถวายพระพรที่ 55
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัว จำเริญ
คำถวายพระพรที่ 56
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่คู่กับปวงชนชาวไทย พลานามัยแข็งแรง เป็นร่มโพธ์ร่มไทร ตราบนานเท่านาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ครอบครัวเดชดำรงปรีชา
คำถวายพระพรที่ 57
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
sangtonglang & vatchaiyo
คำถวายพระพรที่ 58
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ลลิตา เล็กน้อย
คำถวายพระพรที่ 59
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พีฆเนศ นาคะ
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .....หน้าสุดท้าย