คำถวายพระพรที่ 68
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
รักในหลวง
คำถวายพระพรที่ 69
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจิญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
อรรถพล บุญสิทธิ์
คำถวายพระพรที่ 70
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
peapea (thaiseobord.com)
คำถวายพระพรที่ 72
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วันชัย
คำถวายพระพรที่ 73
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วุฒินันท์
คำถวายพระพรที่ 74
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ตระกูล พุ่มแก้ว
คำถวายพระพรที่ 75
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ตระกูล พุ่มแก้ว
คำถวายพระพรที่ 77
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
iiimouiii
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .....หน้าสุดท้าย