คำถวายพระพรที่ 88
ทรงพระเจริญยืนนานและตลอดไป.....
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วงษกร แสนวิเศษ
คำถวายพระพรที่ 89
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
เสน่ห์
คำถวายพระพรที่ 90
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชาวไทยตลอดไป ทรงพระเจิญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
kohchan
คำถวายพระพรที่ 91
ขอพระองค์อยู่ยั้งยืนนาน มีพลานามัยแข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
Suttiruk
คำถวายพระพรที่ 93
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
พิชานัน บัวพร
คำถวายพระพรที่ 94
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นาย ขจรศักดิ์ เพชร์รัตน์
คำถวายพระพรที่ 95
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ชยณัฐ ยาเลิศ
คำถวายพระพรที่ 96
ขอพระองค์ทรงพลานามัยแข็งแรง ขอจงทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
wittaya boonkon
หน้าแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .....หน้าสุดท้าย